Jakie są zasady ubezpieczenia bagażu podróżnego i na co zwracać uwagę ?

Ubezpieczenie bagażu ma za zadanie zabezpieczyć w czasie podróży bagaż przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Standardowo w jego ramach ochroną ubezpieczeniową objęte są kradzież, zniszczenie, uszkodzenie lub utrata bagażu na skutek wymienionych w umowie zdarzeń losowych. W ramach tego ubezpieczenia ochroną można także ponad standardowo objąć sprzęt sportowy oraz fotograficzny, filmowy. W ubezpieczeniu bagażu określając sumę ubezpieczenia należy brać pod uwagę wartość bagażu czy sprzętu, który zabieramy ze sobą na urlop. W ramach tego ubezpieczenia warto też zwrócić baczną uwagę na przesłanki odpowiedzialności w przypadku utraty bagażu, sprzętu na skutek kradzieży, gdyż niestety, w standardowych warunkach ochrona ubezpieczeniowa ze strony zakładu ubezpieczeń jest ograniczona - sprowadzając się do wypadków, w których kradzież jest mało prawdopodobna. Warto ponadto zwrócić uwagę, czy zakład ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie pomniejszy świadczenie o stopień amortyzacji (tzw. ubezpieczenie na wartość rzeczywistą), czy będziemy w stanie za otrzymane odszkodowanie odkupić sobie utracony czy zniszczony sprzęt (tzw. ubezpieczenie na wartość odtworzeniową lub nową) co praktycznie oznacza, że za kwotę wyliczonego odszkodowania będziemy w stanie przywrócić nasz stan posiadania z przed zdarzenia szkodowego. Z oczywistych względów polecamy to drugie.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT