Jakim celom służy ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą ?

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą zabezpiecza urlopowiczów przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z powypadkowym leczeniem. Zapewnia ono pokrycie ze strony zakładu ubezpieczeń kosztów związanych z powypadkowym leczeniem szpitalnym, leczeniem ambulatoryjnym oraz zwrot wydatków poniesionych na leki, środki opatrunkowe i inne koszty związane ze świadczeniem na naszą rzecz opieki medycznej. W niektórych ofertach, na co trzeba zwrócić uwagę wprowadzane są zapisy, który przewidują, że w przypadku niewielkich kosztów związanych z leczeniem np. do 100 euro, poszkodowany pokrywa je samodzielnie na miejscu, a następnie po powrocie z wyjazdu na podstawie przedłożonych dokumentów zakład ubezpieczeń dokonuje zwrotu wydatkowanej przez poszkodowanego kwoty. Z tych względów decydując się na ofertę, zawierającą takie postanowienia trzeba dysponować podczas wyjazdu określoną kwotą natomiast na dowód pokrycia niższych kosztów leczenia zażądać dokumentu stwierdzającego ich pokrycie (faktura, paragon, zaświadczenie od lekarza).

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT