Na jaką sumę ubezpieczyć koszty leczenia za granicą, jaki ustalić limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ?

Z punktu widzenia osoby korzystającej z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą wyjątkowo ważnym elementem jest wysokość sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnego limitu (kwoty) do którego ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń. Limit ten powinien być określony na takim poziome, aby rzeczywiście zabezpieczył pełne pokrycie kosztów leczenia bez konieczności sięgania po własne osobiste środki. Trzeba mieć na uwadze, że koszty leczenia w poszczególnych krajach, w przeważającej części wypadków nie należą do niskich a ich pokrycie z własnej kieszeni może być bardzo trudne, a w niektórych przypadkach z uwagi na ich wysokość wręcz niemożliwe. Ustalając sumę gwarancyjną musimy założyć wariant pesymistyczny i przyjąć, że może zajść wypadek, na skutek którego doznamy znacznego uszczerbku na zdrowiu, którego leczenie będzie wymagało użycia wyjątkowo kosztownych i specjalistycznych metod. Patrząc na praktyczne przykłady w tym zakresie zasadnym jest rozpatrywanie limitów na poziomie minimum równowartości 10 000 euro. Wyjątkiem od tej zasady są limity, które ustalamy na wyjazdy do krajów takich jak Kanada i Stany Zjednoczone, bowiem koszty leczenia na terytoriach wskazywanych państw są wyjątkowo wysokie. Tym samym limity, na które się decydujemy zawierając umowę ubezpieczenia również powinny być określone na wyższym niż standardowy poziomie. Zasadnym wydają się tu limity na minimalnym poziomie równowartości 20 000 – 30 000 USD.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT