Uprawiam sport wyczynowo, w tym także ekstremalne dyscypliny sportów, czy jadąc za granicę z zamiarem ich uprawiania potrzebuję specjalnego ubezpieczenia, czy wystarczy mi ubezpieczenie standardowe ?

Osoby uprawiające sport wyczynowo w szczególności ekstremalne jego dyscypliny powinny poszukiwać specjalnych ofert ubezpieczenia. Standardowo zdarzenia powstałe wskutek wyczynowego uprawiania tego typu dyscyplin sporty nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Zwykle zakłady ubezpieczeń w warunkach umowy określają, co jest sportem wyczynowym i jakie dyscypliny uznają za ekstremalne albo szczególnie ryzykowne i albo ubezpieczają osoby uprawiające takie sporty na warunkach ponad standardowych albo z zasady nie przyjmują tego typu ryzyka do ubezpieczenia. Należy w takich przypadkach poszukiwać ochrony zapewniającej indywidualne potrzeby ubezpieczeniowe, tak aby zapewnić sobie ochronę w odpowiednim dla siebie zakresie tj. z uwzględnieniem wyczynowego charakteru uprawiania określonych dyscyplin sportu. Oczywiście ponad standardowa ochrona ubezpieczeniowa w opisywanym zakresie jest droższa – poszukujący ochrony na takich warunkach muszą się liczyć ze znaczną zwyżką w składce za tego typu ubezpieczenie.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT