W ramach pakietu ubezpieczeń turystycznych mam ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - co ono mi daje ?

Jest to dosyć popularne ubezpieczenie oferowane w ramach pakietów ubezpieczeń turystycznych kierowane głównie do osób, które aktywnie spędzają wolny czas. Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Jako nieszczęśliwy wypadek przyjmowane jest przez zakłady ubezpieczeń zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną. Suma ubezpieczenia, którą ustalamy podczas zawarcia ubezpieczenia, będzie podstawowym kryterium w sytuacji wypłaty świadczenia. Pełne 100% sumy otrzymają wskazane w umowie osoby za śmierć ubezpieczonego, natomiast ubezpieczony otrzyma określony procent sumy odpowiadający procentowemu trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu. Natomiast mechanizm określania i przyznawania świadczeń przy częściowych uszczerbkach (tzn. takich gdzie nie następuje śmierć ubezpieczonego, np. złamaniach, skręceniach etc.) z nnw wygląda w ten sposób, że suma ubezpieczenia mnożona jest przez trwały uszczerbek na zdrowiu, który ustala komisja lekarska działająca na zlecenie zakładu ubezpieczeń – mówiąc praktycznie iloczyn sumy ubezpieczenia i trwałego uszczerbku na zdrowiu daje wynik w postaci świadczenia z ubezpieczenia NNW. Głównie z tych względów istotna jest odpowiednia wysokość sumy. Wydaje się, że minimalna suma jaką powinniśmy przyjmować podczas zawierania umów ubezpieczenia NNW w ramach pakietu ubezpieczenia turystycznego to 20 000 zł., natomiast optymalna to 30 000 zł i więcej.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT