Co to jest ubezpieczenie inwestycyjne ?

Jest to umowa ubezpieczenia na życie (czasem na życie i dożycie), która w odróżnieniu od tradycyjnych umów ubezpieczenia na życie umożliwia inwestycję wpłaconej składki ubezpieczeniowej w fundusze kapitałowe wskazane przez ubezpieczyciela. Czasem umowa taka jest przedstawiana jako wyjątkowo korzystna finansowo alternatywa dla lokaty, jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że nie jest to absolutnie produkt tak samo bezpieczny, a wręcz przeciwnie - wiąże się z dużym ryzykiem finansowym, w tym z możliwością utraty w całości wpłaconych środków pieniężnych. Tego rodzaju umowy sprzedawane są zarówno za pośrednictwem banków, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, jak i tzw. niezależnych doradców finansowych. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w tego rodzaju umowę sprzedawcy przedstawiają wiele korzyści (np. korzyści podatkowe, korzyści w zakresie podatku od spadków i darowizn, wysokiej stopie zwrotu), rzadko jednak mówią o wysokich opłatach za zarządzanie, opłatach likwidacyjnych, rzeczywistej wartości aktywów. W niektórych przypadkach, nawet po wielu latach obowiązywania umowy ubezpieczenia i inwestowania środków tak, jak zalecają doradcy finansowi i sami ubezpieczyciele, umowa nie przynosi oczekiwanego zysku przez korzystających z takich produktów.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT