Co warto zrobić przed zawarciem ubezpieczenia inwestycyjnego?

Nie istnieją przepisy, które wprowadzałyby jakiekolwiek generalne prokonsumenckie standardy takich umów, stąd na rynku oferowane są produkty posiadające diametralnie różne warunki. Umowy takie są trudne do porównania. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych tego typu produkty powinny być oferowane osobom posiadającym dużą wiedzę z zakresu inwestycji finansowych.

Na ubezpieczenie inwestycyjne nie powinniśmy się decydować pochopnie. Podjęcie świadomej decyzji wymaga czasu, a przede wszystkim zapoznania się z następującymi dokumentami:

- wnioskiem ubezpieczeniowym (deklaracją przystąpienia)

- ogólnymi warunkami ubezpieczenia

- regulaminem funduszy

- tabelą prowizji i opłat

O te dokumenty powinniśmy prosić osobę, która rekomenduje nam zawarcie takiej umowy. Dobrze byłoby, abyśmy te dokumenty zabrali ze sobą do domu, przeanalizowali je samodzielnie, pamiętając, że jeżeli nie rozumiemy treści tych dokumentów, a jednak zdecydujemy się na taką inwestycję, możemy stracić wpłacone pieniądze. Pamiętajmy, że pośpiech jest złym doradcą, a sprzedawca, który nie chce udostępnić nam powyższych dokumentów może chcieć ukryć przed nami opisane w nich wysokie opłaty. Niechęć w udostępnieniu powyższych dokumentów może również wynikać z faktu, że ubezpieczenie inwestycyjne ma charakter grupowy. W ubezpieczeniu grupowym konsument jest słabiej chroniony niż w ubezpieczeniu indywidualnym.

Zastanówmy się czy będziemy w stanie ponosić koszt inwestycji przez najbliższych kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat.

Przed podjęciem decyzji o wpłacie pieniędzy na taką umowę warto też przeczytać raport Rzecznika Ubezpieczonych [ https://rf.gov.pl/publikacje/raporty-i-opracowania/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych___Ubezpieczenia_na_zycie_z_ubezpieczeniowym_funduszem_kapitalowym__21129 ] i sprawdzić, czy oferowana umowa nie jest jedną z tych zakwestionowanych przez Rzecznika.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT