Czy mogę indywidualnie kontynuować umowę grupowego ubezpieczenia na życie gdy: przechodzę na emeryturę (rentę); zmieniam pracodawcę.

Znaczna część ubezpieczeń grupowych przewiduje, że dotychczas ubezpieczone osoby, które z powodu ustania zatrudnienia (np. w przypadku zmiany miejsca pracy, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego lub przejścia na emeryturę) nie należą już do grupy ubezpieczonych w swoim dotychczasowym zakładzie pracy. Najczęściej jednak osoby takie, które chciałyby kontynuować zawarte przez pracodawcę ubezpieczenie mają możliwość jego indywidualnego kontynuowania.
Jednakże osoby takie muszą pamiętać o tym, aby w odpowiednim czasie złożyć wniosek o kontynuację oraz o tym, że zakres ochrony może zostać zmodyfikowany i nie być tożsamy z zakresem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach ubezpieczenia grupowego, gdyż de facto zawierana jest nowa umowa, w ramach której indywidualnie jest kalkulowana składka ubezpieczeniowa.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT