Czy ubezpieczenie jest dobrym instrumentem do oszczędzania?

Pierwotną i podstawową funkcją ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Funkcja oszczędnościowa (inwestycyjna) jest drugorzędna i wtórna. Nie oznacza to jednak, że nie można w ten sposób oszczędzać i zabezpieczyć się finansowo na przyszłość. Istniejące produkty oszczędnościowo-ochronne mogą pełnić obie te funkcje. Wybór ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym powinien być jednak poprzedzony analizą realnej stopy zwrotu oferowanej lub uzyskiwanej przez różne podmioty rynku finansowego. W korzystaniu z tego typu ubezpieczeń należy uwzględnić fakt, że część składki jest przeznaczana na funkcję ochronną. W wypadku, gdy  chcemy przede wszystkim oszczędzać powinna mieć ona minimalną wartość, tak aby jak największa część składki podlegała kapitalizacji, czyli była inwestowana. Natomiast jeżeli poszukujemy ochrony ubezpieczeniowej – czyli świadczenia, które będzie wypłacane osobom uprawnionym w przypadku zajścia określonego zdarzenia (np. śmierci) należy korzystać z produktów ubezpieczeniowych ze znaczną przewagą części ochronnej nad inwestycyjną albo korzystać z produktów stricte ochronnych pozbawionych elementów inwestycyjnych (oszczędnościowych).

Odpowiedź przygotowała ekspert Biura Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Owczarek, uzupełniła Anna Dąbrowska, starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT