Czy ubezpieczenie na życie obejmuje również ryzyko choroby?

Ryzyko choroby może być objęte ochroną ubezpieczeniową jako element umowy ubezpieczenia na życie lub w umowie dodatkowej zawieranej wraz z ubezpieczeniem głównym. Funkcjonuje ono więc raczej jako ubezpieczenie dodatkowe, czy też tzw. opcja. Ubezpieczenia takie dostępne są także w ramach samodzielnego ubezpieczenia jako produkt w ubezpieczeniach majątkowych (por. z opracowaniami dotyczącymi pytań w zakresie ubezpieczeń NNW).

Odpowiedź na pytanie przygotowała Joanna Owczarek, ekspert BRU, uzupełnień dokonała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT