Dlaczego na moim rachunku jest kwota niższa od sumy składek, które wpłaciłem na polisę?

Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w ubezpieczeniach o konstrukcji oszczędnościowo-ochronnej szczególnie w pierwszych latach trwania umowy. Wówczas oprócz części oszczędnościowej ze składki są pokrywane:

•    koszty ochrony ubezpieczeniowej,
•    koszty akwizycji (np. prowizja dla agenta),
•    koszty administracyjne.

Opłata za zarządzanie częścią oszczędnościową może być pobierana jako procent wszystkich zgromadzonych aktywów. Na początku trwania umowy ubezpieczenia te wszystkie potrącenia mogą skutkować tym, że wartość nominalna wpłaconych składek jest wyższa od sumy zebranej na koncie. Suma na naszym koncie będzie większa od wpłaconych składek, jeśli zakład ubezpieczeń dokonuje trafnych, opłacalnych inwestycji (nie bez znaczenia jest też w tym wypadku sytuacja w innych sektorach rynku finansowego szczególnie giełdzie papierów wartościowych). Należy jednak oczekiwać, że może to nastąpić dopiero po dłuższym okresie czasu, nawet kilkunastu latach obowiązywania tego typu umowy.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Joanna Owczarek, ekspert BRU, uzupełnień dokonała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT