Jakich świadczeń mogę się spodziewać z umowy grupowego ubezpieczenia na życie, które zawarłem rozpoczynając pracę?

Zakres ochrony zawsze zależy od warunków zawartej umowy ubezpieczenia. Dlatego przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy trzeba koniecznie zapoznać się z warunkami proponowanej umowy, gdyż obecnie zakłady ubezpieczeń proponują bardzo zróżnicowane warunki i warianty umów ubezpieczenia na życie.
Zazwyczaj obok podstawowego ryzyka dotyczącego śmierci ubezpieczonego umowa dodatkowo może obejmować inne świadczenia (tzw. opcje dodatkowe) pogrupowane w poniższych zakresach.

Świadczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem z tytułu:
•    śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
•    śmierci wskutek wypadku przy pracy,
•    niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku,
•    kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku,
•    uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
•    śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego,
•    śmierci wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

Świadczenia zdrowotne:
•    zabezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego - świadczenie za pobyt w szpitalu związany z leczeniem określonej choroby lub urazu,
•    leczenie szpitalne spowodowane chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem – dzienne świadczenie szpitalne,
•    z tytułu niezdolności do pracy,
•    z tytułu poważnego zachorowania – ochrona może obejmować wybrany przez ubezpieczającego zakres chorób oraz urazów.

Świadczenia na rzecz członków rodziny z tytułu:
•    śmierci małżonka,
•    śmierci małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
•    trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
•    śmierci rodzica (w tym rodzica małżonka),
•    śmierci dziecka,
•    urodzenia się dziecka,
•    urodzenia martwego dziecka,
•    osierocenia dziecka ,
•    leczenia szpitalnego małżonka spowodowanego nieszczęśliwego wypadku  - dzienne świadczenie szpitalne,
•    poważnego zachorowania małżonka obejmujące określone rodzaje zachorowań,
•    poważnego zachorowania dziecka - obejmujące określone rodzaje zachorowań.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT