Jakie opłaty wiążą się z zawarciem ubezpieczenia inwestycyjnego?

Opłat tych może być bardzo wiele. Najczęściej spotykane to:

- opłata administracyjna,

- opłata alokacyjna,

- opłata za zarządzanie

- opłata za administrowanie funduszami,

- opłata wstępna,

- opłata za prowadzenie indywidualnego rachunku,

- opłata likwidacyjna

- opłata za zmianę funduszu

i inne...

Ważne jest jednak nie tylko to jakie opłaty są pobierane, ale też w jaki sposób określony jest sposób ich obliczania. Np. opłata w wysokości 1% może być liczona od wpłacanej co miesiąc składki bądź też od składki rocznej. Różnica (gdy składka miesięczna wynosi 100 zł) : w pierwszym przypadku pobierana jest złotówka miesięcznie, w drugim - 12 zł miesięcznie. Pamiętajmy, że opłaty pobierane są z wpłaconych przez nas pieniędzy, a więc pomniejszają kwotę, która przekazywana jest na zakup jednostek funduszu, (a więc na inwestycję).

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT