Jakie są konsekwencje wykupu polisy?

Jeśli mamy do czynienia z ubezpieczeniem na życie o charakterze oszczędnościowym lub mieszanym (ochronno-inwestycyjnym) istnieje możliwość tzw. wykupu polisy. Wykup polisy może mieć charakter całkowity lub częściowy. Całkowity wykup polisy oznacza całkowite zakończenie ochrony ubezpieczeniowej i wypłatę tzw. wartości wykupu, realizowaną ze środków, które w czasie trwania umowy zostały na ten cel odłożone poprzez stworzenie odpowiedniej rezerwy finansowej.
Obliczanie wartości wykupu odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczony nie wystawi się odpowiedniej dyspozycji, wykup umowy następuje zwykle poprzez proporcjonalne umorzenie wszystkich jednostek w funduszach.
Decyzja o całkowitym bądź częściowym wykupie powinna być przemyślana i uzasadniona. Nie warto bowiem rezygnować z polisy bez poważnych powodu. W razie wątpliwości dobrze sięgnąć do o.w.u., w których znajdują się szczegółowe uregulowania dotyczące wykupu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT