Jakie zdarzenia uprawniają do otrzymania świadczenia w ubezpieczeniu życiowym?

Ubezpieczenia na życie można by właściwie nazwać ubezpieczeniami na wypadek śmierci dlatego, że zdarzeniem uprawniającym do świadczenia jest przede wszystkim śmierć ubezpieczonego, ale także śmierć współmałżonka, rodzica, dziecka. W przypadku ubezpieczenia na życie i dożycie zdarzeniem uprawniającym jest śmierć lub dożycie przez ubezpieczonego określonego wieku. W ubezpieczeniach życiowych do wypłaty świadczenia uprawniać może także trwale inwalidztwo powstałe na skutek nieszczęśliwego wypadku, czy też fakt całkowitej utraty zdolności do pracy właśnie wskutek inwalidztwa.
Zdarzeniami uprawniającymi do otrzymania świadczenia mogą być narodziny dziecka.
Prawo do świadczenia jest ściśle związane z zakresem ochrony ubezpieczeniowej określonym w warunkach umowy.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Joanna Owczarek, ekspert BRU, uzupełnień dokonała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT