Kiedy można odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie?

Odstąpienie od umowy jest możliwe w początkowym okresie jej trwania tzn. po zawarciu umowy ubezpieczenia. Zgodnie z reguła wyrażoną w art. 812 § 4 k.c. ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Przepisy prawa zakładają więc, że w ciągu tego miesiąca klient ma prawo się rozmyślić. Warunkiem przy odstąpieniu od umowy jest posiadanie polisy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zanim jednak zrezygnujecie Państwo z ubezpieczenia na życie poprzez odstąpienie od umowy, trzeba mieć świadomość, że zakład ubezpieczeń przez ten krótki czas udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Za ten okres, ubezpieczycielowi należy się składka. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie dotyczy umów każdego rodzaju (ochronnych, oszczędnościowych i mieszanych) i we wszelkich przypadkach jest możliwe.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT