Mieliśmy grupowe ubezpieczenie na życie, pewnego dnia poinformowano nas, że będziemy płacić wyższą składkę, składka jest zbyt wysoka żeby ja comiesięcznie płacić. Co mogę zrobić żeby mieć dalej ubezpieczenie, ale nie płacić wyższej składki?

Obecnie zgodnie z art. 829 § 2 k.c. w przypadku umów ubezpieczenia na życie zawartych na cudzy rachunek, do których zaliczają się również umowy grupowe każda zmiana umowy wymaga zgody ubezpieczonego. Począwszy od dnia 18 czerwca 2009 r. przywołany przepis będzie obowiązuje w nieco zmodyfikowanej treści i zgoda ubezpieczonego jest wymagana tylko w przypadku zmian umowy na niekorzyść ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego. Z pewnością podwyższenie składki należy zaliczyć do zmian niekorzystnych i w związku z tym zarówno w świetle poprzedniego brzmienia art. 829 § 2 k.c., jak i nowego podwyższenie składki nie może nastąpić bez zgody ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT