Na czym polega ubezpieczenie rentowe?

Świadczenie z takiej umowy ubezpieczenia polega na wypłacie dożywotniego świadczenia w postaci renty w zamian za jednorazową składkę. Wielkość świadczenia zależy głównie od wielkości wpłaconej składki oraz wieku osoby objętej ubezpieczeniem.

Rozróżnia się następujące rodzaje rent:

•    rentę pewną (płatna przez ustalony w umowie okres, bez względu na to, czy rentobiorca żyje, czy też zmarł w ustalonym okresie płatności renty; po śmierci rentobiorcy świadczenie jest wypłacane uposażonemu),

•    rentę życiową lub inaczej dożywotnią (świadczenia wypłacane są periodycznie do chwili śmierci rentobiorcy),

•    rentę gwarantowaną (łączącą  w sobie elementy renty pewnej i życiowej; renta ta jest wypłacana dopóki rentobiorca żyje, jednak nie krócej niż wskazany w umowie okres; po śmierci rentobiorcy świadczenie jest wypłacane wskazanemu przez niego uposażonemu).

Funkcjonuje również małżeńska wersja ubezpieczenia renty, która przewiduje wypłatę świadczenia wspólnego dla obojga małżonków.
Na rynku występują również ubezpieczenia rentowe z odprawą pośmiertną, służącą pokryciu wydatków związanych ze śmiercią rentobiorcy.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Joanna Owczarek, ekspert BRU, uzupełnień dokonała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT