Pragnę zabezpieczyć finansowo moje dziecko i chcę wykupić dla niego ubezpieczenie posagowe. Słyszałam jednak, że wypłaty są na bardzo niskim poziomie. Czy to prawda?

Ubezpieczenie posagowe stanowi dobre zabezpieczenie dla dziecka na przyszłość. Standardowo jego konstrukcja zapewnia świadczenie nawet w przypadku niepłacenia składek spowodowanego śmiercią jednego z rodziców lub opiekunów. Problem niskich wypłat świadczeń z tych ubezpieczeń w przeszłości był spowodowany występowaniem zjawiska hiperinflacji, która przyczyniła się do spadku realnej wartości pieniądza, a co za tym idzie relatywnie niskich wypłaconych kwot. Jednak w części przypadków na mocy ugody lub wyroku sądowego wypłacane było świadczenie wyższe aniżeli pierwotnie określone. Obecnie w umowach funkcjonują mechanizmy zapobiegające utracie wartości gromadzonych środków wskutek inflacji.

W przyszłość swojego dziecka można zacząć inwestować już od najmłodszych lat. Im dłuższy jest bowiem okres ubezpieczenia, tym składka przy tej samej sumie ubezpieczenia jest niższa. Dlatego im szybciej zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia posagowego, tym lepiej. Ubezpieczającym są najczęściej rodzice. W razie ich śmierci ubezpieczyciel może przejąć obowiązek opłacania składek z zachowaniem warunków umowy. Niekiedy umowę ubezpieczenia posagowego mogą zawierać na rzecz dziecka jego krewni (np. dziadkowie), czy nawet przyjaciele rodziny (np. rodzice chrzestni, fundujący chrześniakowi polisę).

Na rynku istnieje szereg ofert i wariantów polis posagowych. Jest kilka istotnych szczegółów, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę przed skorzystaniem z najbardziej odpowiadającej naszym oczekiwaniom oferty. Ważne jest m.in. to, czy polisa pozwala dokupić umowy dodatkowo rozszerzające zakres ochrony, istotne są również wyłączenia – kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia oraz czy istnieje możliwość wcześniejszego otrzymania świadczenia z tytułu opłacanych składek.
Istnieją też polisy posagowe, które łączą w sobie funkcję ochronną i inwestycyjną. Umowę można zawrzeć na okres od 5 lat do ukończenia przez głównego beneficjenta - czyli uposażone dziecko - 25 roku życia. Im dłuższy okres ubezpieczenia, tym składka przy tej samej sumie ubezpieczenia jest niższa. W takich umowach część wpłacanej składki jest inwestowana, a część składki pokrywa koszty ochrony ubezpieczeniowej oraz koszty związane z dalszym prowadzeniem polisy.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Joanna Owczarek, ekspert BRU, uzupełnień dokonała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT