Urodziło mi się dziecko, mam ubezpieczenie grupowe, czy otrzymam jakieś świadczenie z tego ubezpieczenia?

Tak, pod warunkiem, że umowa ubezpieczenia przewiduje wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Jest ono wówczas wypłacane ubezpieczonemu jednorazowo. Osoba występująca z roszczeniem musi zazwyczaj przedłożyć zakładowi ubezpieczeń dokumenty uzasadniające roszczenie, a w szczególności: zgłoszenie roszczenia/ wniosek o wypłatę świadczenia, dokumenty stwierdzające pokrewieństwo itp., akt urodzenia dziecka. Częśc tego typu umów ubezpieczenia przewiduje wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się martwego noworodka.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT