Zawarłam umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ale chcę się z niej wycofać. Jakie będą konsekwencje mojej rezygnacji?

W większości umów ubezpieczenia z funduszem kapitałowym przewidziane są wysokie opłaty za rezygnację z umowy - sięgają one nawet 100 % wpłaconych środków pieniężnych. Dlatego rozwiązanie umowy może wiązać się z utratą wpłaconych składek. Jednak zapisy warunków ubezpieczenia dotyczące takich wysokich opłat kilkakrotnie na przełomie ostatnich lat zostały uznane za klauzule niedozwolone, co oznacza, iż ubezpieczyciele nie powinni ich stosować. Takie zapisy to tzw. klauzule abuzywne, wpisane są do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod numerami: 1749, 3834, , 4631, 4632 ,4633 [rejestr dostępny jest na stronie internetowej UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php].

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT