Zmarła mi teściowa, mam ubezpieczenie grupowe, czy otrzymam jakieś świadczenie z tego ubezpieczenia?

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie możliwość uzyskania takiego świadczenia zależy od tego zostało ono przewidziane w warunkach zawartej umowy ubezpieczenia.
Teściowie (tj. rodzice małżonka) w umowach ubezpieczenia najczęściej są definiowani jako ojciec, matka albo ojczym lub macocha, jeżeli nie żyje ojciec lub matka osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje w związku małżeńskim.
Występując do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu teścia lub teściowej zazwyczaj należy do wniosku o jego wypłatę dołączyć akt zgonu teścia, zaświadczenie o przyczynie zgonu (w sytuacjach, gdy istnieją w tym zakresie ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) oraz kopię swojego dowodu osobistego.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT