Co to jest emerytura mieszana i kto może ją otrzymać?

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. które osiągną wiek uprawniający do emerytury do roku 2014, będą otrzymywały tzw. emeryturę mieszaną. Emerytura taka składa się z dwóch odrębnie liczonych części i będzie wynosiła:

•    dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2009:
      80 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz
      20 % emerytury obliczonej na nowych zasadach,


•    dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2010:
     70 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz
     30 % emerytury obliczonej na nowych zasadach,


•    dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011:
     55 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz
     45 % emerytury obliczonej na nowych zasadach,


•    dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2012:
     35 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz
     65 % emerytury obliczonej na nowych zasadach,


•    dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 i w 2014:
     20 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz
     80 % emerytury obliczonej na nowych zasadach.

Powyższe uregulowania mają zastosowanie do osób, które nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa oraz do tych ubezpieczonych, którzy nie pobrali emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przyznawanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Pytania powiązane:

Jakie są zasady nabywania prawa do emerytury przez osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. i sposób ich naliczania?

Jaka jest wysokość emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. liczonej „na nowych zasadach"?


Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT