Czy możliwe jest wystąpienie z otwartego funduszu emerytalnego?

Co do zasady, przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego jest nieodwołalnym oświadczeniem woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego na zasadach określonych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r. (art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.). O ile umowa nie została zawarta pod wpływem błędu, osoby urodzone przed 1 stycznia 1969 r. nie mogą żądać anulowania lub rozwiązania umowy, tym samym nie mogą występować z otwartego funduszu emerytalnego. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej reguły. Pierwszy dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nabywających prawo do emerytury do dnia 31 grudnia 2013 r. Takie osoby mogą wraz z wnioskiem o emeryturę złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym do budżetu państwa. W takim przypadku ich emerytura będzie wypłacana wyłącznie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 359, z późn. zm.)). Drugi dotyczy osób, nabywających prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 359, z późn. zm.)). Także i w takim przypadku, wraz z wnioskiem o emeryturę należy złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym do budżetu państwa.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT