Czy możliwa jest wypłata części środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego przed osiągnieciem 65 roku życia, tak jak w przypadku indywidualnych kont emerytalnych?

-


Niestety, w przeciwieństwie do możliwości dokonania wypłaty (zwrotu) części środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego można dokonać zwrotu wyłącznie całości środków.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT