Na ilu indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego można gromadzić oszczędności na emeryturę?

Każdy posiadacz IKZE, o ile chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego,  może w jednym czasie gromadzić oszczędności tylko na jednym koncie. Niemożliwe jest także wspólne gromadzenie środków przez małżonków na jednym koncie. Przed założeniem konta emerytalnego oszczędzający musi złożyć oświadczenie, że nie gromadzi środków na IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową.
Warto pamiętać, że w przypadku wyboru IKE w formie funduszu inwestycyjnego lub ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oszczędzający może zawierać umowy o prowadzenie IKZE z różnymi funduszami inwestycyjnymi/kapitałowymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych/zakład ubezpieczeń na życie. Zawarcie umowy z kilkoma funduszami inwestycyjnymi nie oznacza w tym przypadku posiadania kilku IKZE.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT