Czy jeśli nie przystąpię do otwartego funduszu emerytalnego, fundusz ten zostanie dla mnie wylosowany?

Zmiana przepisów wprowadzona 01.02.2014 r. sprawiła, iż nie przeprowadza się losowania dla osób, które w wyznaczonym terminie nie przystąpiły do OFE. Ostatnie losowanie nastąpiło 31.01.2014 r. Od tego momentu nie będzie ono już przeprowadzane, ponieważ członkostwo w OFE nie jest już obowiązkowe. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie później niż w terminie 4 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, ubezpieczony może zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT