Jak prawidłowo i bez problemów zawrzeć umowę członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, czyli mój pierwszy fundusz - co mam zrobić, krok po kroku?

Aby prawidłowo zawrzeć umowę członkostwa w OFE należy:

1.    Ustalić który fundusz ma najkorzystniejszą ofertę. W wyborze najkorzystniejszego OFE może pomóc informacja podawana co najmniej dwa razy w roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotycząca zysków osiąganych przez OFE i pobieranych przez nie opłat.

2.    Nawiązać kontakt z wybranym otwartym funduszem emerytalnym (przez internet, telefon). Zwracamy uwagę, iż umowę z otwartym funduszem może zostać zawarta wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Zawierając umowę z OFE należy jednocześnie złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacja dotyczącą OFE podaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3.    Po przesłaniu do OFE podpisanej deklaracji OFE jest występuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wpisanie nas do Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Warunkiem wpisu do Rejestru jest prawidłowość danych osobowych oraz podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu. Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych jest rejestrem, w którym znajdują się dane wszystkich członków emerytalnych. Należy przypomnieć, iż można być członkiem tylko jednego OFE, można natomiast zmienić członkostwo w OFE.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT