Jak prawidłowo i bez problemów zmienić otwarty fundusz emerytalny - co mam zrobić, krok po kroku?

1.    Ustalić który fundusz ma najkorzystniejszą ofertę. W wyborze najkorzystniejszego OFE może pomóc informacja podawana co najmniej dwa razy w roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotycząca zysków osiąganych przez OFE i pobieranych przez nie opłat.

2.    Nawiązać kontakt z wybranym otwartym funduszem emerytalnym (przez internet, telefon). Zwracamy uwagę, iż umowę z otwartym funduszem może zostać zawarta wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Zawierając umowę z OFE należy jednocześnie złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacja dotyczącą OFE podaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3.    Po przesłaniu do OFE podpisanej deklaracji OFE jest obowiązane zawiadomić na piśmie dotychczasowe OFE o zawarciu umowy. Umowa z dotychczasowym OFE ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT