Jaka część składki emerytalnej trafia na mój rachunek w OFE?

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), do otwartego funduszu emerytalnego będzie przekazywana część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Oznacza to, iż w przypadku umowy o pracę będzie to 2,92 % kwoty brutto wynagrodzenia. W przeszłości składka ta wynosiła 7,3% podstawy wymiaru składki. Obecnie, pozostała część składki, czyli 4,38% podstawy wymiaru składki ewidencjonowana jest na subkoncie w ZUS.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT