Kilka miesięcy temu zmarł mój syn, który był członkiem otwartego funduszu emerytalnego i zgromadził w nim kilkanaście tysięcy złotych. Jestem osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych przez niego środków. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów fundusz przekazał na moje konto w banku kwotę pomniejszoną o podatek w wysokości 19%. Czy jako osoba blisko spokrewniona powinnam faktycznie zapłacić podatek od tego niewielkiego spadku po synu? Jak wygląda opodatkowanie środków emerytalnych w przypadku śmierci członka OFE

Odpowiadając na tak sformułowane pytanie należy zwrócić uwagę, że nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego nie podlega podatkowi od spadków i darowizn (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.). Kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercom podlegają natomiast 19% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem OFE słusznie potrącił od przekazywanych środków 19% podatek dochodowy od osób fizycznych. Wolne od podatku dochodowego są jedynie kwoty wypłaty środków przekazywane na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym (art. 21 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Rutecka

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT