Podpisałem umowę z otwartym funduszem emerytalnym na tydzień przed podjęciem pracy i zawarciem umowy o pracę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił jednak zarejestrowanie tej umowy. Czy słusznie?

Każda osoba urodzona po dniu 31 grudnia 1968 r. podlega obowiązkowi przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają osoby fizyczne, będące m.in. pracownikami. Należy więc w terminie 7 dni od podjęcia zatrudnienia przystąpić do funduszu emerytalnemu. Jednakże, skutecznie przystąpi do funduszu osoba, która w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba przystępująca do funduszu podlega lub podlegała, w okresie 4 miesięcy przed dniem zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu. Wcześniejsze zawarcie umowy okaże się bowiem nieskuteczne.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT