Ujemna stopa zwrotu funduszu. Czy fundusz emerytalny może osiągnąć ujemną stopę zwrotu?

II filar systemu emerytalnego objęty jest gwarancjami państwa. Państwo dba o bezpieczeństwo środków poprzez szereg wymogów prawno-formalnych dotyczących działalności OFE i PTE, m.in. ustalone limity inwestycji w poszczególne kategorie instrumentów finansowych, ograniczenie możliwości inwestowania w akcje czy też limity inwestycji zagranicznych. Celem jest zatem maksymalne bezpieczeństwo środków i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego przy odpowiednim poziomie stopy zwrotu z aktywów.
Pomimo to możliwe jest osiągnięcie ujemnej stopy zwrotu przez OFE w sytuacji, gdy wszystkie fundusze poniosą straty wskutek np. załamania rynku finansowego. Mechanizm minimalnej stopy zwrotu nie uchroni nas wówczas przed ujemnymi wynikami OFE.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Rutecka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT