Wiosną podjąłem pierwszą pracę, czy muszę przystępować do otwartego funduszu emerytalnego?

Nie później niż w terminie 4 miesięcy licząc od daty zatrudnienia, ubezpieczony może zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadza do wybranego OFE składkę, poczynając od składki opłaconej za miesiąc, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał od OFE zawiadomienie o zawarciu umowy. Odprowadzana do OFE składka wynosi 2,92 % podstawy wymiaru składki.

A zatem przystąpienie do OFE jest dobrowolne. W przypadku nieprzystąpienia do OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do przypomnienia o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Są to więc te same uprawnienia do wskazania małżonka oraz osób, którym mają być wypłacone zgromadzone środki, tym razem z subkonta, jak członków OFE.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT