Zadzwoniłem do funduszu, aby dowiedzieć się o saldo mojego rachunku oraz datę zawarcia umowy o członkostwo. Przedstawiciel funduszu zażądał wówczas podania numeru dowodu osobistego, daty urodzenia oraz NIP. Podawanie danych osobowych przy każdej rozmowie telefonicznej z przedstawicielem OFE jest uciążliwe. Czy nie można zrezygnować z tych dodatkowych utrudnień?

Pracownik OFE nie może telefonicznie udzielić Panu informacji o rachunku i umowie o członkostwo, jeżeli nie poda Pan danych potwierdzających tożsamość. Ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje bowiem podmioty administrujące danymi osobowymi do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym (art. 36 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Kto administrując zbiorem danych osobowych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).
Pracownik OFE ma więc obowiązek zweryfikować Pana tożsamość poprzez sprawdzenie np. daty urodzenia, nr PESEL, NIP i numeru dowodu osobistego. Z jednej strony jest to utrudnienie dla klienta, ale z drugiej strony rozwiązanie takie gwarantuje, że nikt nieupoważniony nie uzyska informacji związanych z Pana członkostwem w OFE.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT