Co się stanie ze zgromadzonymi przeze mnie środkami w pracowniczym programie emerytalnym, w przypadku śmierci przed uzyskaniem prawa do emerytury? Czy środki zgromadzone w PPE podlegają dziedziczeniu?

Środki zgromadzone w pracowniczym programie emerytalnym należą do uczestnika, chociaż nie może on nimi swobodnie dysponować. Jak każdy zgromadzony majątek podlegają one dziedziczeniu.
W deklaracji przystąpienia do PPE uczestnik może wskazać osoby, które powinny otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku w programie, w wypadku jego śmierci. W każdej chwili można zmienić lub odwołać taką dyspozycję. Jeżeli uczestnik wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, przyjmuje się, że udziały tych osób są równe. W przypadku niewskazania osób uprawnionych, zgromadzone środki otrzymują spadkobiercy na zasadach określonych w prawie spadkowym.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT