Czy PPE może upaść? Czy pracodawca może zdefraudować środki z PPE? Czy np. zakład ubezpieczeń, który zarządza PPE może upaść?

Zasadniczo każdy podmiot gospodarczy, zarówno pracodawca prowadzący program, jak i zarządzająca środkami instytucja finansowa mogą upaść. Przy czym pamiętać trzeba, że pracodawca nie ma dostępu do środków gromadzonych w ramach programu, przekazuje je bowiem na rachunki uczestników w instytucji finansowej zarządzającej programem, ta zaś poddana jest ścisłemu nadzorowi ze strony państwa właśnie po to by upadłość była ostatecznością. W przypadku likwidacji pracodawcy prowadzącego program lub zakładu ubezpieczeń zarządzającego środkami, a także pracowniczego funduszu emerytalnego bądź funduszy inwestycyjnych, do których trafiały środki  i niemożności dokonania wypłaty lub wypłaty transferowej do innej instytucji finansowej, środki zgromadzone w PPE zostają wypłacone w formie tzw. zwrotu. Przy dokonywaniu zwrotu uczestnik PPE nie otrzyma wszystkich zgromadzonych środków bowiem 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu jest wówczas przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zapisywane jako dodatkowa składka emerytalna na indywidualnym koncie ubezpieczonego w I filarze.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT