Czy każdy pracodawca może utworzyć pracowniczy program emerytalny?

Zasadniczo tak. Ustawa daje relatywnie dużą swobodę w wyborze formy i ukształtowaniu warunków funkcjonowania programu. PPE może być zatem dostosowany do możliwości i potrzeb zarówno małych, średnich jak i dużych pracodawców. Kilku pracodawców może podjąć decyzję o utworzeniu wspólnego międzyzakładowego pracowniczego programu emerytalnego. Pracodawca może też przystąpić do już istniejącego międzyzakładowego PPE.
Obecne przepisy nie pozwalają tworzyć PPE w jednostkach budżetowych – ich wydatki na koszty płac są bowiem ograniczone ustawą budżetową i nie mogą być zwiększone o koszt składek podstawowych odprowadzanych w związku z utworzeniem PPE. Uczestnikami PPE nie mogą być zatem pracownicy administracji państwowej i samorządowej i inni pracownicy sfery budżetowej tzw. budżetówki.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT