Czy można być w tym samym czasie uczestnikiem więcej niż jednego pracowniczego programu emerytalnego?

Tak, ale pod warunkiem, że jest się zatrudnionym u kilku pracodawców prowadzących PPE. Osoba zatrudniona u kilku pracodawców prowadzących programy może w tym samym czasie uczestniczyć w więcej niż jednym programie. Należy przy tym pamiętać, że co do zasady jeden pracodawca prowadzi dla swoich pracowników jeden program.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT