Gdzie można interweniować jeżeli pracodawca nie realizuje postanowień umowy PPE?

Skargi w indywidualnych sprawach przyjmuje Rzecznik Ubezpieczonych. Interwencje mogą być też kierowane do Komisji Nadzoru Finansowego. Zaistniały spór można skierować do rozstrzygnięcia lub mediacji przez Sąd Polubownym działającym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Sąd polubowny o podobnej właściwości powstał też przy Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawa może być także skierowana na drogę postępowania sądowego przed właściwy sąd powszechny.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT