Kto decyduje o utworzeniu pracowniczego programu emerytalnego? Chcielibyśmy, aby pracodawca opłacał nam składki na PPE. Czy pracowniczy program emerytalny mogą powołać związki zawodowe działające w naszej firmie, czy musi to zrobić pracodawca?

Nawet jeśli większość pracowników chce utworzenia programu, nie mogą sami go powołać. Decyzja o utworzeniu programu należy do pracodawcy, bowiem to pracodawca ponosi główny ciężar finansowania programu. Jednak formę i warunki funkcjonowania programu pracodawca uzgadnia z reprezentacją pracowników. Reprezentację pracowników tworzą wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, reprezentacja wyłaniana jest w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby to związki zawodowe zainicjowały rozmowy o PPE w danym zakładzie pracy i starały się wpływać na pracodawcę aby utworzył program.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT