Mój pracodawca postanowił utworzyć pracowniczy program emerytalny dla swoich pracowników i sam wybrał, że będzie to grupowe inwestycyjne ubezpieczenie na życie. Czy decyzja o wyborze konkretnej formy nie powinna należeć do pracownika uczestniczącego w programie? Kto decyduje o formie pracowniczych programów emerytalnych?

Wybór formy w jakiej będzie prowadzony program należy do pracodawcy, podobnie jak i sama decyzja o utworzeniu PPE. Tym niemniej w procesie tworzenia PPE ważny udział ma reprezentacja pracowników, która negocjuje z pracodawcą umowę zakładową i jest stroną tej umowy. Na tym etapie pracownicy mogą mieć wpływ na formę PPE i warunki na jakich program będzie funkcjonował. Pracownik składający deklarację przystąpienia do działającego programu nie może dokonać wyboru formy oszczędzania. Może jedynie zadecydować o wnoszeniu składki dodatkowej i jej wysokości.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT