Na czym polega specyfika PPE w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym? Od roku uczestniczę w pracowniczym programie emerytalnym w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zauważyłam, że kwota zgromadzona na moim rachunku jest niższa niż suma składek wpłaconych przez pracodawcę. Czy oznacza to, że zakład ubezpieczeń źle inwestuje moje środki emerytalne?

Dostępne w ramach PPE usługi można podzielić na produkty czysto inwestycyjne i produkty o charakterze ubezpieczeniowo-inwestycyjnym. Produkty czysto inwestycyjne (są nimi jednostki rozrachunkowe w pracowniczych funduszach emerytalnych i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) zapewniają tylko gromadzenie i pomnażanie środków na przyszłą dodatkową emeryturę. W tym przypadku całość składki jest inwestowana. Natomiast umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oprócz funkcji inwestycyjnej zapewniają również ubezpieczenie, a więc ochronę na wypadek śmierci uczestnika programu lub jego niezdolności do pracy (możliwe jest również wykupienie innych dodatkowych opcji). Składka jest wówczas dzielona na część ochronną i część inwestycyjną przekazywaną na fundusz kapitałowy. Składka, która jest inwestowana jest zatem mniejsza niż w przypadku produktów czysto inwestycyjnych. Pozostała część składki pokrywa koszty ochrony ubezpieczeniowej. Ta część składek trafia do funduszu ubezpieczeniowego, z którego zakład ubezpieczeń w przypadku śmierci uczestnika lub jego niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem zakład ubezpieczeń sfinansuje należne świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie. W przypadku pracowniczego programu emerytalnego w formie umowy z zakładem ubezpieczeń na życie inwestowana część musi wynosić co najmniej 85% składki podstawowej.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT