Skąd czerpać informacje o zasadach działaniach PPE w swoim zakładzie pracy?

Pracodawca jest obowiązany do informowania pracowników o warunkach funkcjonowania programu. Obowiązek ten realizuje w sposób zwyczajowo u niego przyjęty. Może to być zarówno intranet lub mailing, jak i gazetka ścienna lub radiowęzeł.

Informacja taka powinna zawierać w szczególności:

•    formę programu wraz ze wskazaniem instytucji finansowej, która zarządza środkami,
•    określenie wysokości składki podstawowej,
•    określenie maksymalnej rocznej sumy składek dodatkowych, minimalną i maksymalną wysokość możliwej do zadeklarowania miesięcznej składki dodatkowej oraz sposób jej deklarowania,
•    wskazanie właściwych przepisów podatkowych dotyczących gromadzonych środków,

a także omówienie:

•    zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu zgromadzonych na rachunku uczestnika środków,
•    trybu zmiany deklaracji, konsekwencji, w tym finansowych, tych zmian i warunków odstąpienia uczestnika od programu,
•    praw osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika,
•    przypadków, w których następuje likwidacja programu, oraz konsekwencji z tego wynikających,
•    możliwości zadysponowania przez uczestnika prawami do zgromadzonych środków.

Rozpowszechniając informacje na temat PPE pracodawca zobowiązany jest zastrzec, ze stanowią one jedynie omówienie warunków programu, a podstawą funkcjonowania programu jest umowa zakładowa, z której treścią warto się szczegółowo zapoznać.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT