Zaproszenie do konsultacji publicznych projektu raportu nt. badań nad ochroną konsumentów usług finansowych w Polsce.

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym powstał projekt raportu nt. stanu badań nad ochroną klientów rynku finansowego w Polsce, obejmujący rynek usług bankowych, rynek usług ubezpieczeniowych i rynek usług inwestycyjnych. Tego typu diagnoza posłuży Komitetowi jako podstawa do właściwego zaprogramowania jego dalszych prac.

Równocześnie rzetelnie przygotowana diagnoza może stanowić dla podmiotów zainteresowanych ochroną klientów rynku finansowego w Polsce, dogodny instrument inspiracji do planowania swoich dalszych działań. Wersja finalna opracowania zostanie szeroko udostępniona wszystkim zainteresowanym niniejszym tematem

Celem zapewnienia kompletności przygotowywanego raportu, zwracamy się do Państwa i wszystkich zajmujących się obserwacją i analizą problematyki ochrony klientów rynku finansowego o znane, a nieuwzględnione w załączonym projekcie raportu, informacje w zakresie:
• pracowników lub doktorantów uczelni, którzy podejmowali we wskazanym obszarze badania, wraz z ich publikacjami,
• projektów badawczych, które były lub są podejmowane w tym obszarze,
• organizowanych konferencji naukowych, ich programów oraz rezultatów,
• doktoratów i habilitacji, jakie w tym obszarze powstawały.

Wszelkie uwagi, zapytania, jak i propozycje uzupełnień do przedstawionych projektów raportów prosimy przekazywać do dnia 30 listopada 2017r. na adres: dkn@rf.gov.pl

 

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Przewodniczący

Doradczego Komitetu Naukowego

przy Rzeczniku Finansowym

 

Warszawa, 20 października 2017

Raport Otwarcia - projekty

Raport otwarcia. Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

Baza danych do Raportu otwarcia. Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

Raport otwarcia. Dizgnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku kapitałowego w Polsce.

Raport otwarcia. Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku bankowego w Polsce.

 

Raport Otwarcia - wersja finalna po konsultacjach

Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku finansowego w Polsce


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT