Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku finansowego w Polsce

 

Raport Otwarcia [PDF]

Prezentowany Raport Otwarcia powstał w ramach prac prowadzonych przez Doradczy Komitet Naukowy, powołany przez Rzecznika Finansowego. Jednym z pierwszych przedsięwzięć było sporządzenie Raportu o stanie prowadzonych w Polsce badań w obszarze ochrony klientów rynku finansowego. Jest to pierwsze opracowanie tego typu w naszym kraju. Pozwala ono ujrzeć szeroką panoramę podejmowanej problematyki badawczej oraz dostrzec zmieniające się trendy we współczesnych badaniach naukowych.

Opracowanie zostało przygotowane przez trzy specjalne grupy robocze powołane przez Doradczy Komitet Naukowy – do spraw bankowości, rynków kapitałowych oraz ubezpieczeń. Uwzględnia ono także efekty konsultacji publicznych, które miały miejsce w październiku i listopadzie 2017 r.

Zachęcamy do lektury.

 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT