Przejdź do treści Wyszukiwarka

Efektywność istotnych poglądów Rzecznika Finansowego

10 październik 2019

W latach 2014-2017 sądy rozstrzygnęły spory w 580 sprawach dotyczących ubezpieczeń, w których Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd. Z tego aż w 519 przypadkach (89%) wyrok był korzystny dla klienta, którego Rzecznik Finansowy wspierał swoim stanowiskiem. Najczęściej z tego typu pomocy korzystali posiadacze tzw. polis z UFK.

Infografika pokazująca efektywność istotnych poglądów

Istotny pogląd – wniosek i przykłady

Rzecznik Finansowy podsumował otrzymane od zainteresowanych oraz sądów informacje dotyczące sporów sądowych dotyczących ubezpieczeń w których wsparł klientów tzw. istotnym poglądem.

Bardzo dziękujemy zarówno sądom,  samym zainteresowanym, jak i ich pełnomocnikom za przekazywanie informacji o sposobie zakończenia tego typu spraw. Dzięki temu mamy dane dotyczące większości sporów sądowych w których Rzecznik Finansowy zaangażował się przedstawiając istotny pogląd – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Z podsumowania wynika, że w latach 2014-2017 sądy rozstrzygnęły – pozytywnie lub negatywnie – spory w 580 sprawach dotyczących ubezpieczeń, w których Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd. Z tego aż w 519 przypadkach wyrok był korzystny dla klienta, którego Rzecznik Finansowy wspierał swoim stanowiskiem. Najczęściej z tego typu pomocy korzystali posiadacze tzw. polis z UFK. Tego typu sporów rozstrzygnięto w analizowanym okresie 418, z czego 91% spraw zakończyło się pozytywnie dla poszkodowanych.

Te dane nie uwzględniają sytuacji w których sąd nie rozstrzygnął ostatecznie sprawy. W tym czasie było 50 takich przypadków, z czego aż 47 dotyczyło sporów na tle tzw. polis z UFK. Z informacji które mamy od zainteresowanych wynika, że w większości wypadków wynikało to z ugody zawartej przez strony poza sądem. Można więc powiedzieć, że pomogliśmy osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie sporu, jeszcze większej liczbie osób niż wynikałoby to ze statystyk pokazujących pozytywne i negatywne rozstrzygnięcia sądowe – wyjaśnia Aleksander Daszewski.

Druga grupa najczęściej pojawiających się wniosków o istoty pogląd dotyczy sporów związanych z OC i AC komunikacyjnym. W analizowanym okresie sądy rozstrzygnęły 102 takie sprawy, z czego w 87% przypadków było to rozstrzygnięcie korzystne dla klientów.

Oczywiście większość z tych spraw, bo 82 dotyczyło OC komunikacyjnego. W zdecydowanej większości przypadków, bo aż w 74 sporach sąd przychylił się do stanowiska Rzecznika Finansowego zawartego w istotnym poglądzie i orzekł na korzyść klienta. Oznacza to, że w 90% przypadków nasze wsparcie w postaci istotnego poglądu okazało się skuteczne – mówi Aleksander Daszewski.

Infografika prezentuje efektywność istotnych poglądów Rzecznika Finansowego wydawanych w sporach z ubezpieczycielami. Dane obejmują lata 2014-2017 i obejmują spory sądowe, w których Rzecznik wydał istotny pogląd, które zakończyły się pozytywnie lub negatywnie dla klientów. Łącznie w tym okresie zapadło 580 takich orzeczeń, z czego 519 (89%) zakończyło się pozytywnie, a 61 (11%) negatywnie. Najwięcej, bo 418 orzeczeń dotyczyło polis z UFK, z czego 91% wyroków było pozytywnych, a 9% negatywnych. Ubezpieczeń OC i AC komunikacyjnego dotyczyły 102 orzeczenia, z czego 87% było pozytywnych, a 13% negatywnych. Pozostałych sporów sądowych dotyczących ubezpieczeń było 60, z czego 80% zakończyło się pozytywnie dla klienta, a 20% negatywnie.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego