ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.

„Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”

 

Koszt udziału w konferencji wynosi: 500 zł brutto od osoby.


Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej „A” w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa

Warunki uczestnictwa w konferencji:

 

1. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do dnia 6 kwietnia 2018 r. poprzez poniższy formularz elektroniczny lub na adres mailowy konferencja@rf.gov.pl

 

2. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest zwrotna informacja mailowa wysyłana na adres mailowy z którego dokonano zgłoszenia (proszę sprawdzać także skrzynkę SPAM).   

 

3. Dokonanie wpłaty na konto Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej:
Bank PEKAO S.A. 44 1240 5963 1111 0000 4799 5532 do dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

4. Faktury VAT zostaną przesłane uczestnikom po konferencji.

 

5. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania imprezy.

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie dokonanie zmian w programie konferencji.

 

7. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do żądania/zatrzymania zapłaty za udział w konferencji w przypadku nieodwołania przez zgłaszającego uczestnictwa w konferencji do dnia 17 kwietnia 2018 r.

 

* pola wymagane
Telefon kontaktowy:
Captcha image

Nie możesz odczytać obrazka? Kliknij tutaj aby odświeżyć.

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza zgłoszeniowego jest Rzecznik Finansowy, adres siedziby: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celach kontaktowych oraz w związku z dokonanym zgłoszeniem na Konferencję. Każda osoba ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT