Podstawowe cele fundacji

Organizowanie i wspieranie działań w zakresie podnoszenia edukacji ubezpieczeniowej ludności, w tym korzyści z ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ochrony praw ubezpieczonych poprzez :

Organizowanie i upowszechnianie wiedzy o stanie rynku ubezpieczeniowego w kraju, a w szczególności informacji o firmach ubezpieczeniowych i oferowanych przez nie produktach w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych,

Organizowanie i dofinansowywanie szkoleń, kursów, sympozjów i konsultacji w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych,

Upowszechnianie prawa ubezpieczeniowego oraz opracowywanych materiałów edukacyjnych, m.in. poprzez współpracę z mediami,

Organizowanie i dofinansowywanie właściwych form pośrednictwa i poradnictwa oraz pomocy dla korzystających z usług ubezpieczeniowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT