Europejskie Centrum Arbitrażu zaprasza na Polskie Forum Arbitrażu - 10–11 kwietnia 2014 roku - Uniwersytet Warszawski

Europejskie Centrum Arbitrażu serdecznie zaprasza na Polskie Forum Arbitrażu, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Arbitrażu - niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

Celem projektu jest promowanie arbitrażu jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów, zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym.

Udział w wydarzeniu wezmą m.in. profesor Leszek Balcerowicz, profesor Jerzy Buzek,
profesor Grzegorz Domański, profesor Stanisław Sołtysiński, doktor Marcin Asłanowicz, mecenas Maciej Łaszczuk, mecenas Piotr Nowaczyk, mecenas Sylwester Pieckowski, mecenas Małgorzata Surdek
oraz mecenas Tomasz Wardyński.

Partnerami wydarzenia są kancelarie Baker & McKenzie, CMS, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz firma Deloitte. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik „Rzeczpospolita".

Podczas projektu zostaną omówione zagadnienia związane z arbitrażem na trzech płaszczyznach: prawnej, społecznej oraz biznesowej (arbitraż jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu).

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatami honorowymi Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki.

Partnerami instytucjonalnymi wydarzenia zostały Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Polski Związek Pracodawców Prawniczych.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga dokonania rejestracji poprzez formularz wydarzenia zamieszczony na stronie www.eca.org.pl.

Kontakt:

Mariusz Karłowski, Prezes ECA

mariusz.karlowski@eca.org.pl

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT